Privacy Policy
Lorre&Florre

Deze Privacy Policy heeft betrekking tot alle online diensten die u door BVBA Lorena-Julie,
Kerkstraat 19, 3920 Lommel (kunnen) verstrekt worden, inclusief de website lorreflorreweb.tilroy.com,
zijn online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en IRC-kanalen. Mogen we u er
vriendelijk op wijzen dat u verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij
vertrouwen op de waarheid hiervan.

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens
wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in
overeenstemming met dit privacy beleid.

BVBA Lorena-Julie zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze
redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (min 18) behoren. Minderjarigen mogen tevens
niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We adviseren ouders overleg
te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.
Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door
bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums
en/of IRC-kanalen. Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt BVBA Lorena-Julie.
 De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die
alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen
(zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten
(zoals wedstrijden, de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt
ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke inform
atie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te
worden.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat
informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals
IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.


Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is
een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen
tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat
een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet
statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om
problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste
verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van
veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen
gelogd door de server.